รู้จักราชวงศ์ญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นมีการปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเหมือนประเทศไทย หรือที่เรียกว่า ราชาธิปไตย ราชวงศ์ญี่ปุ่นมีการสืบทอดสัตติวงศ์มายาวนานราชวงศ์หนึ่งในโลกยาวนานถึง 6 ศตวรรษ ถึงแม้จะเรียกกษัตย์ว่า Tenno [จักรพรรดิ] หรือ Sumera Mikoto [ผู้มีอำนาจมาจากสวรรค์] เป็นคำจำกัดความของกษัตริย์ญี่ปุ่น สัญญาลักษณ์ประจำราชวงศ์ก็คือ KIKU หรือ ดอกเบญจมาศ

ราชวงศ์ญี่ปุ่นเคยได้รับการเคารพ และเป็นที่นักนับถือของประชาชนญี่ปุ่นมาช้านาน จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ศาลรัฐธรรมนูญได้จัดให้ราชวงศ์ญี่ปุ่นเป็น "สัญญาลักษณ์ของประเทศ" ในการประกอบพิธีการต่าง ๆ เท่านั้น

 


ภาพราชวงศ์ปัจจุบัน : จากทางซ้าย : เจ้าหญิง Masako (สะใภ้), เจ้าหญิง Sayako, สมเด็จพระจักรพรรดิ์ Akihito, เจ้าหญิง Masako, เจ้าชาย Akishino, จักรพรรดินี Michiko, เจ้าหญิง Kiko (สะใภ้) - ทรงอุ้ม เจ้าหญิง Kako, มกุฎราชกุมาร Naruhito.

ภาพราชวงศ์ปัจจุบัน : จากทางซ้ายยืน : เจ้าหญิง Kako,
เจ้าชาย Akishino, เจ้าหญิง Mako, เจ้าหญิง Kiko, เจ้าหญิง Sayako,
จากทางซ้ายนั่ง :
เจ้าหญิง Masako ทรงอุ้ม เจ้าหญิง Aiko, จักรพรรดิ์ Akihito, จักรพรรดินี Michiko, มกุฎราชกุมาร Naruhito

สมเด็จพระจักรพรรดิ์ และจักรกพรรดินี

สมเด็จพระจักรพรรดิ์ Akihito (Heisei) ขึ้นครองอำนาจเมื่อวันที่ 7 มกราคม 1989 หลังจากที่จักรพรรดิ Hirohito พระบิดาทรงสวรรคต สมเด็จพระจักรพรรดิ์ Akihito ทรงประสูตที่โตเกียว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 1933 ทรงเรียนจบมาจาก Gakushuin University เป็นสถาบันทางด้านกฎหมาย ในปี 1956 - 1959 ทรงอภิเษกสมสรกับ Shoda Michiko ซึ่งจบจากมหาวิทยาลัย Seishin Jyoshi หรือ University of the Sacred Heart

ทั้งสองพระองค์ได้ให้กำเนิดเจ้าชายสองพระองค์ และเจ้าหญิงหนึ่งพระองค์ และทรงชื่นชอบการท่องเที่ยวโดยทั้งสองพระองค์ทรงท่องเที่ยวไปทั่วโลก และเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ และทั้งสองพระองค์ก็ทรงโปรดปรานกีฬาเทนนิส เมื่อครั้นที่พบกันครั้งแรกก็พบกันที่คอร์ทเทนนิสนั่นเอง สำหรับองค์จักรพรรดินี Michiko เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับการวางตัวของสตรีสูงศักดิ์ เสียงของพระองค์นั้นนุ่มนวลอย่างน่าอัศจรรย์ พระพักดิ์ของพระองค์ดูเยือกเย็น แต่แฝงด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่น

พระราชประวัติสมเด็จพระจักรพรรดิ์ Akihito
พระนาม : Akihito
สืบเชื้อสายจาก : เป็นพระโอรสของจักรพรรดิ์ Showa keizer (Hirohito)
วันประสูติ : 23 ธันวาคม 1933
พระนามก่อนครองราช : เจ้าชาย Tsugu (Tsugu-no-Miya)
ได้รับตำแหน่งเป็นมกุฎราชกุมาร (Rittaishi no Rei) วันที่ : 10 พฤศจิกายน 1952 (พระชนมายุได้ 18 ชันษา)
ขึ้นครองราชเมื่อ : 7 มกราคม 1989
เฉลิมฉลองการครองราชเมื่อ (Sokui Rei Seiden no Gi) : 12 พฤศจิกายน 1990
การศึกษา : จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัย Gakushuin University ในปี 1956

ระราชประวัติสมเด็จพระจักรพรรดินี Michiko
พระนาม : Michiko
สืบเชื้อสายจาก : เป็นลูกสาวคนโตของ Hidesaburo Shoda
วันประสูติ : 20 October 1934
ตำแหน่งกิติมศักดิ์ : เป็นผู้อำนวยการกิติมศักดิ์ของ Japanese Red Cross Society
การศึกษา : ทรงจบการศึกษาจาก คณะการฑูต และ คณะอักษณศาสตร์ University of the Sacred Heart ในปี 1957

ทรงอภิเษกตามกฎหมาย (ทะเบียนสมรส) (Nosai no Gi) เมื่อ : 14 มกราคม 1959
ทรงเข้าพิธีอภิเษกเมื่อ : 10 เมษายน 1959
พระราชบุตรและพระธิดา
1. ทรงให้กำเนิดมกุฎราชกุมาร Naruhito เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 1960.
2. ทรงให้กำเนิดเจ้าชาย Akishino (Fumihito) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 1965
3.ทรงให้กำเนิดเจ้าหญิง Sayako เมื่อวันที่ 18 เมษายน 1969


May 2005 :: พระจักรพรรดิ์ Akihito และ
พระจักรพรรดินี Michiko ทรงเยือนสเปน
Photo :
China Daily

June 2005 :: พระจักรพรรดิ์ Akihito และ
พระจักรพรรดินี Michiko ทรงเยือนบราซิล
Photo : AFP

พระจักรพรรดิ์ Akihito และ
พระจักรพรรดินี Michiko

พระจักรพรรดิ์ Akihito และ
พระจักรพรรดินี Michiko
Photo : embjp-th.org

เจ้าหญิง และเจ้าชายแห่งราชวงศ์

มกุฎราชกุมาร Naruhito (หรือเจ้าชาย Hiro) เกิดในโตเกียวเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 1960 ทรงจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Gakushuin และมหาวิทยาลัย Oxford ทรงสนพระทัยในเรื่องของประวัติศาสตร์และดนตรี และยังทรงโปรดปรานการสีไวโอลีนอีกด้วย พระองค์ทรงอภิเษกกับ Owada Masako ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Harvard ในสาขาเศษฐศาสตร์ และทางด้านการฑูตที่ Ministry of Foreign Affairs ในปี 1999 เจ้าหญิง Masako ตกเป็นข่าวใหญ่ เมื่อพระองค์ทรงตั้งครรภ์ แต่ครรภ์ของพระองค์มีปัญหาจนกระทั่งแท้งบุตรในที่สุด และเดือนเมษา ปี 2001 ก็ทรงพระครรภ์อีกครั้งและหวังว่าจะเป็นบุตรชาย แต่ได้ทรงให้กำเนิด เจ้าหญิงองค์น้อยในวันที่ 1 ธันวาคม 2001 ซึ่งทำให้ราชวงศ์ญี่ปุ่นยังไม่มีผู้สืบทอดราชวงศ์

 


มกุฎราชกุมาร Naruhito และพระชายา

มกุฎราชกุมาร Naruhito และพระชายา

เจ้าหญิง Aiko

มกุฎราชกุมาร Naruhito, เจ้าหญิง Aiko และพระชายา

เจ้าชาย Akishino หรือที่รู้จักกันในนาม เจ้าชาย Fumihito ประสูตเมื่อเดือนพฤศจิกา 1965 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนปี 1990 เจ้าชาย Fumihito ทรงอภิเษกกับ Kawashima Kiko และมีพระธิดา 2 องค์ พระองค์ทรงมีตำแหน่งศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Gakushuin และได้พบรักกับพระชายาที่มหาวิทยาลัย Gakushuin นั่นเอง หลังจากทรงเข้าพิธีอภิเษกเจ้าชาย Fumihito ได้รับพระนามใหม่เป็น เจ้าชาย Akishino (Akishino no miya) และมีพระธิดา 2 พระองค์ และไม่มีพระโอรสเช่นกัน คือ
1. เจ้าหญิง Mako ประสูติเมื่อ วันที่ 23 ตุลาคม 1991
2. เจ้าหญิง Kako ประสูติเมื่อ วันที่ 29 ธันวาคม 1993
3. เจ้าชาย izahito ประสูติเมื่อ วันที่ 6 กันยายน 2006

 


เจ้าชาย Akishino และพระชายา

เจ้าชาย Akishino พระชายา และพระธิดาทั้ง 2 พระองค

เจ้าชาย Akishino

เจ้าหญิง Mako และเจ้าหญิง Kako

จ้าหญิง Sayako ทรงประสูตเมื่อ วันที่ 18 เมษายน ปี 1969 พระองค์ทรงงานเกี่ยวกับการวิจัย ที่ Yamashina Institute of Ornithology เจ้าหญิง Sayako ทรงอภิเษกกับสามัญชน Yoshiki Kuroda อายุ 40 ปี นักออกแบบผังเมืองของ Tokyo Metropolitan Government และ เป็นพระสหายสนิทของเจ้าชาย Akishino เจ้าหญิง Sayako ทรงอภิเษกใน วันที่ 25 พฤศจิกายน ปี 2005 หลังจากทรงอภิเษกเจ้าหญิง Sayako ต้องสละราชสมบัติเพื่อไปเป็นคนสามัญธรรมดา และต้องใช้นามสกุลของสามีเป็น นาง Sayako Kuroda ตามกฎหมาย และโดนถอดยศของเจ้าหญิง

 


เจ้าหญิง Sayako

เจ้าหญิง Sayako ลูกสาวคนเดียวของ
จักรพรรดิ์ Akihito และจักรพรรดินี Michiko

Yoshiki Kuroda ชายสามัญชน
ผู้ครอบครองหัวใจเจ้าหญิง

เจ้าหญิง Sayako และสามี Yoshiki Kuroda สามัญชน

ข้อมูลจาก
official of the Imperial family
สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

หากจะนำบทความจากหน้านี้ไปใช้กรุณาขึ้นเครดิตให้ japankiku.com และ link กลับมาด้วย
banner ของ Japankiku อยู่ที่นี่>>

 


Japan NOW!!

Thailand NOW!

J Word
2006 2005 2004
2003 2002 2001
เกร็ดญี่ปุ่น
2006 2005 2004
2003 2002
2001
KIKU Tour
วัฒนธรรมการแยกขยะเมืองญี่ปุ่น
รู้จักเทศกาล Hinamatsuri รึยังเอ่ย?
ใครว่าอยู่เมืองนอก (ญี่ปุ่น) สบาย 1
ใครว่าอยู่เมืองนอก (ญี่ปุ่น) สบาย 2
คริสต์มาสและปีใหม่ในญี่ปุ่น
จำนวนคนญี่ปุ่นที่อาศัยในไทย
Japankiku IN JAPAN!!
Yakuza คือใครกันแน่!!!
เครื่องแต่งกายแบบญี่ปุ่นๆ
สิงหาคมเดือนแห่งความโหดร้าย
คนญี่ปุ่นเลี้ยงลูกกันอย่างไร
Tokyo Tower
มารู้จักซากุระกันเถอะ!!
ใครว่าอยู่เมืองนอก (ญี่ปุ่น) สบาย
47 จังหวัดของญี่ปุ่น
รู้จักราชวงศ์ญี่ปุ่น
ฤดูต่าง ๆ ในญี่ปุ่น
วันสำคัญ วันหยุดราชการ

Japan Study Link

เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ฟร
JAT School
Mainichi
J Education
Kiku Tuter Board
Hokutoda
Tsn Life
Kidsweb
Japan Introduction
Megumi web

ข้อมูลท่องเที่ยว

Infomapjapan good
Japan-guide
good
Jnto.go.jp
Jalan

Japan Pictionary

แนะนำ Tokyo
รายละเอียดเกี่ยวกับ Visa
Japangaido
Web-japan
Japan-adventures

เส้นทางรถไฟ ตั๋วรถ

japanrailpass good
Westjr.co.jp

ซื้อตั๋วเครื่องบินราคาถูก

เช็คราคาตั๋วเครื่องบิน
kmt.co.th
tv-air.co.th
เดินทางไปสนามบินนาริตะ

จองโรงแรมแบบญี่ปุ่น

Jpinn
Japanese guesthouses
Travel.rakuten
เดินทางด้วยรถไฟในญี่ปุ่น