[size 1 kb]

HTML CODE
<a href="http://www.japankiku.com/" target="_blank"><img src="http://www.japankiku.com/img/kikuban/kikubs01.gif" width="88" height="31" border="1"></a>[size 1 kb]

HTML CODE
<a href="http://www.japankiku.com/" target="_blank"><img src="http://www.japankiku.com/img/kikuban/kikubs02.gif" width="88" height="31" border="1"></a>[size 2 kb]

HTML CODE
<a href="http://www.japankiku.com/" target="_blank"><img src="http://www.japankiku.com/img/kikuban/kikubs03.gif" width="88" height="31" border="1"></a>[size 2 kb]

HTML CODE
<a href="http://www.japankiku.com/" target="_blank"><img src="http://www.japankiku.com/img/kikuban/kikubs04.gif" width="88" height="31" border="1"></a>[size 1 kb]

HTML CODE
<a href="http://www.japankiku.com/" target="_blank"><img src="http://www.japankiku.com/img/kikuban/kikubs05.gif" width="88" height="31" border="0"></a>

Banner size 478 x 60


[size 8 kb]

HTML CODE
<a href="http://www.japankiku.com/" target="_blank"><img src="http://www.japankiku.com/img/kikuban/kikuban2.gif" width="468" height="60" border="1"></a>[size 9 kb]

HTML CODE
<a href="http://www.japankiku.com/" target="_blank"><img src="http://www.japankiku.com/img/kikuban/kikuban3.gif" width="468" height="60" border="1"></a>
[size 10 kb]

HTML CODE
<a href="http://www.japankiku.com/" target="_blank"><img src="http://www.japankiku.com/img/kikuban/kikuban5.gif" width="468" height="60" border="1"></a>[size 8 kb]

HTML CODE
<a href="http://www.japankiku.com/" target="_blank"><img src="http://www.japankiku.com/img/kikuban/kikuban6.gif" width="468" height="60" border="1"></a>[size 10 kb]

HTML CODE
<a href="http://www.japankiku.com/" target="_blank"><img src="http://www.japankiku.com/img/kikuban/kikuban7.gif" width="468" height="60" border="1"></a>[size 4 kb]

HTML CODE
<a href="http://www.japankiku.com/" target="_blank"><img src="http://www.japankiku.com/img/kikuban/kikuban8.gif" width="468" height="60" border="1"></a>[size 5 kb]

HTML CODE
<a href="http://www.japankiku.com/" target="_blank"><img src="http://www.japankiku.com/img/kikuban/kikuban9.gif" width="468" height="60" border="1"></a>


แลก Link กับ Japankiku

1. เว็บของคุณต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น

2. นำ banner น่ารัก ๆ ของ Japankiku ไปแปะไว้ในหน้าแรกของเว็บคุณ และทำ link กลับมาหาเรา [เลือก banner]

3. ส่ง ชื่อเว็บ ,รายละเอียดเว็บ, url ของเว็บคุณมาที่ webmaster@japankiku.com

หมายเหตุ : เราจะติด link ให้คุณเฉพาะ taxt link ในหน้า link เท่านั้น โดยจะแยกเป็นหมวดหมู่ตามความเหมาะสม

** ่หากต้องการ Link ในหน้าแรกของ Japankiku กรุณาดูอัตราค่าโฆษณาได้ที่นี่webmaster@japankiku.com