Japan-Study Center
โรงเรียนสอนภาษาไทย-ญี่ปุ่น ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น มีสถานที่เรียนทั้งใน โตเกียว โยโกฮามา โอซาก้า เกียวโต นารา ชินจุกุ โกเบ พร้อมทั้งรับดำเนินการขอวีซ่า จัดหาที่พัก
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
http://www.jp-study.com/

Japan Foundation
เว็บรวมข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
htpp://www.jfbkk.or.th

องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น
เว็บไซต์องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานประจำกรุงเทพฯ
http://www.inet.co.th/org/jsps

สมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
เสนอ โครงการของสมาคม ข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาในญี่ปุ่น การเป็นสมาชิกสมาคม และการจัดทำจุลสารสายใย
http://www.ojsat.or.th/

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
Embassy of Japan in Thailand :
ตรงข้ามสวนลุมพินี กรุงเทพฯ 10320
http://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/visaindex.htm

สมาคมญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
สมาคมญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
http://www.jat.or.th/

สมาคมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาคมเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเซ็นไดกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกและยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อการพัฒนาสังคม มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนต่างชาติในเมืองเซ็นไดด้วย
http://www.sira.or.jp

Mie University
เว็บนักเรียนไทยในญี่ปุ่นจากมหาลัย Mie University
http://mieth1.tripod.com

รับสมัครนักเรียนเพื่อไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น
มีการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับสูง มีข้อสอบวัดระดับให้ทำออนไลน์ ด้วย
http://www.topa21st.com/

เว็บแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ
http://world.altavista.com/

ปลาดิบ ดอทเนท
สอนภาษาญี่ปุ่นระบบมัลติมีเดียล์
http://www.pladib.net

เรียนภาษาญี่ปุ่น
สอนภาษาญี่ปุ่น
http://yeephun.hypermart.net/

การลงทุนระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น
เว็บไซต์การลงทุนระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น
http://www.jetro.go.jp/top

สอนทำเค้ก สไตล์ญี่ปุ่น
เวปของผมเป็นเวปที่เกี่ยวกับเค้ก สไตล์ญี่ปุ่น สูตรส่งตรงมาจากญี่ปุ่น มีทั้ง Chou Cream , Strawberry Short Cake ที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบ
http://get.to/breadncake

Saikam Online
พจนานุกรมออนไลน์ ไทย-ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น-ไทย และพจนานุกรมอักษรคันจิ (หากเครื่องไม่มี Front ภาษาญี่ปุ่นให้เลือก Display Setting เพื่อให้สามารถอ่านภาษาญี่ปุ่นได้)
http://saikam.nii.ac.jp/

Aries Studio
เรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านอินเทอร์เน็ต มีบทเรียนทั้งหมด 27 บท ตั้งแต่พื้นฐาน ตัวอักษรของภาษาญี่ปุ่น
http://www.welcome.to/ariesstudio

ศึกษาต่อญี่ปุ่น
เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลและรวมลิ้งค์เกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ทุนการศึกษา การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สถาบันสอนภาษาในญี่ปุ่น,มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในไทย โครงการครอบครัวเจ้าบ้าน เปิดรับ Host Family ที่ต้องการรับนักศึกษาญี่ปุ่นเข้าพักกับครอบครัว พบเพื่อนใหม่ไทย-ญี่ปุ่น
http://www.lighthouse-info.com/japan/index.html

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เป็นสถาบันที่นำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
http://www.tpa.or.th/

สมาคมไอคิโดประเทศไทย
สมาคมไอคิโดประเทศไทยตั้งขึ้นโดย อาจารย์โมโตฮิโร ฟูกากูซ่า ในปีค.ศ. 1967 โดยเข้าร่วมกับ สำนักงานใหญ่ไอคิไก ที่ประเทศญี่ปุ่น สมาคมฯ มีสมาชิกหลากหลายวัย ตั้งแต่เด็กไปจนถึงคนชรา
http://www.Bangkok.com/mypage/aikido

สมาคมไอคิโดแห่งประเทศไทย
ศิลปการต่อสู้ป้องกันตัวแบบญี่ปุ่น ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา แนะนำหน่วยงาน ที่ตั้งของสมาคมรายงานข่าวสาร และกิจกรรม กิจกรรมไอคิโด
http://www.thaiaikikai.com

เรียนภาษาญี่ปุ่น
เรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านอินเทอร์เน็ต เรียนรู้คำศัพท์ที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนหลักไวยากรณ์เบื้องต้น การเขียนการสะกดคำ ทั้งนี้เพื่อให้คุณสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้นเมื่อไปเรียนเพิ่มเติมในชั้นเรียนจริง
http://www.bkkonline.com/japan

เรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
เรียภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ทั้ง Hiragana, Katakana และ Kanji
http://www.geocities.com/tanakorn_tengtrakul/ 

เรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านอินเตอร์เน็ต
เรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านเน็ต พร้อมทั้งทักษะ การพูด เขียน อ่าน เข้าใจง่านแบบ STEP BY STEP มีภาพเคลื่อนไหวสร้างด้วย Flash ประกอบทุกหน้า
http://yeephun.hypermart.net

เรียนและทดสอบภาษาญี่ปุ่นทางเว็บกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ
เป็นเว็บไซด์ของกลุ่มนักเรียนเก่าญี่ปุ่น สอนและทดสอบภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้สนใจในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านอินเทอร์เน็ต
http://www.tokyojuku.com 

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ICL new
สถาบันสอนภาษา ICL จัดตั้งโดยวิทยาลัย Tokyo Foreign Language College ซึ่งเป็นวิทยาลัยด้านภาษาชั้นนำในกรุงโตเกียว นักเรียนที่จบหลักสูตรภาษาจาก ICL สามารถโอนหน่วยกิจไปศึกษาต่อได้ในวิทยาลัยเครือข่ายที่ญี่ปุ่นเนื่องจากใช้ตำราสอนชุดเดียวกัน
http://www.iclschool.com/

Yosuka
ความเป็นมาของโครงการ IFCAญี่ปุ่น ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม http://www.geocities.com/yosuka2001/

Mainichi
แนะแนวการเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น
http://www.mainichijap.com

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท JAT
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท JAT ซึ่งก่อตั้งมาโดยชาวไทยและชาวญี่ปุ่นร่วมกัน และสอนภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นที่การพูด การใช้ภาษาพูดซึ่งไม่สามารถหาได้ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นในหนังสือหรือในโรงเรียนอื่นๆ

BKKonline
รวมความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น
http://www.bkkonline.com

JES(Japanese English Spanish)Language Center
สอนภาษาอังกฤษ, สเปน, ญี่ปุ่น, ในและนอกสถานที่
http://easy.to/jes 

Jeffrey's Japanese-English Dictionary Server
ดิกชันนารีภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ สืบค้นโดยใช้ภาษาอังกฤษ หรือใช้อักษรอักษร (ROMAJI) จะให้ทั้งคำ และประโยคที่เกี่ยวข้องด้วย
http://linear.mv.com/cgi-bin/j-e/euc/tty/dict 

Thailand-Japan Technology Transfer Project (TJTTP)
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
http://www.tjttp.or.th/

The Association of Thai Students in Science & Technology Professions
เครือข่ายสมาคมนักเรียนไทยที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีสมาชิกใน USA, Canada, Europe, Japan and Thailand.
http://www.nectec.or.th/bureaux/atsist/

สมาคมนักเรียนเก่าในญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติของสมาคม คณะกรรมการ กิจกรรม ทะเบียนสมาชิก ข้อมูลสำนักงานสาขาของสมาคม ความเป็นมาของชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นราชดำริ สมาพันธ์นักเรียนเก่าญี่ปุ่นแห่งอาเซียน มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น (ม.น.ญ.) และรวมลิงค์องค์กร และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่น
http://www.ojsat.or.th/ 

1ทรานสเลชั่น
บริการรับแปลงานภาษาไทย อังกฤษ จีนกลาง และญี่ปุ่น แปลเอกสาร แปลเว็บไซต์ แก้ไข พิสูจน์อักษร และอื่น ๆ
http://www.welcome.to/1sttranslation

Thailand-Japan Technology Transfer Project (TJTTP)
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
http://www.tjttp.or.th/

ญี่ปุ่น
รวมเรื่องราว ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับญี่ปุ่น เช่น ซูโม่ กิโมโน แผนที่ แฟชั่น ภูเขาไฟฟูจิ และการคมนาคม
http://www.geocities.com/painino 

แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
เว็บแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ใน 8 ประเทศที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมคือ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา โดยในแต่ละประเทศจะมีทั้งข้อมูลทั่วไปและระบบการศึกษา นอกจากนี้ยังมี การเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ข้อมูลทุนการศึกษา ข้อมูลการทดสอบภาษาอังกฤษ (Toefl, Ielts, Gmat) , รายชื่อสถานทูตและที่อยู่ติดต่อ, ข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย, ตลอดรายชื่อ links ไปยังเว็บอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย
http://www24.brinkster.com/studyabroad  

แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
ข้อมูลสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่นระดับต่าง ๆ แบ่งตามจังหวัด และสาขาวิชา , มหาวิทยาลัย , วิทยาลัย , สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, ทุนการศึกษา วิธีการเข้าศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ พร้อมการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่การเตรียมตัวเดินทาง ทำหนังสือเดินทาง ขอวีซ่า สนามบินในญี่ปุ่น การหาที่พัก ชีวิตประจำวัน การพักผ่อน ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงผู้ที่จะเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
http://www.jeducation.com/

บางกอกชูโฮ
หนังสือพิมพ์บางกอกชูโฮ หนังสือพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น Bangkok Shuho (The Japanese Newspaper of thailand) เสนอข่าวสารต่าง ๆ ของเมืองไทย
http://www.bangkokshuho.com 

ประเทศญี่ปุ่น
เป็นโฮมเพจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น มีทั้งสถานที่มีชื่อเสียง เทศกาลต่างๆ และวิธีทำอาหาร
http://www.geocities.com/Tokyo/Ginza/4057

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น อักษรญี่ปุ่น (โรมัน ฮิรางานะ คาตะคานะ คันจิ) เรียนรู้วิธีการเขียนอักษรญี่ปุ่น
http://www.momotarot.com/Japanese/japanese.html 

มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
ข้อมูล ข่าวสารของมูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ศูนย์วัฒนธรรมญี่ปุ่น ห้องสมุด และศูนย์ภาษา
http://www.jfbkk.or.th/

เมืองเซนได
ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองเซนได เมืองทางภาตตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น อยู่ในจังหวัดปกครองของมิยางิ ให้ข้อมูลเป็นภาษาไทย
http://www.geocities.com/tajeb/sendaiindex.html

รันทดโฮมเพจ
โปรแกรมที่ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น ให้จำตัวอักษร kana ง่ายขึ้นโดยจะมีแบบฝึกหัดถามให้เราตอบ ลิงค์เว็บต่างๆ กระทู้ ห้องสนทนา
http://www.runtod.cjb.net

แลก Link กับ Japankiku

1. เว็บของคุณต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น

2. นำ banner น่ารัก ๆ ของ Japankiku ไปแปะไว้ในหน้าแรกของเว็บคุณ และทำ link กลับมาหาเรา [เลือก banner]

3. ส่ง ชื่อเว็บ ,รายละเอียดเว็บ, url ของเว็บคุณมาที่ webmaster@japankiku.com

หมายเหตุ : เราจะติด link ให้คุณเฉพาะ taxt link ในหน้า link เท่านั้น โดยจะแยกเป็นหมวดหมู่ตามความเหมาะสม

** ่หากต้องการ Link ในหน้าแรกของ Japankiku กรุณาดูอัตราค่าโฆษณาได้ที่นี่webmaster@japankiku.com